سال انتشار: 1400

دانلود سریال زخم کاری: بازگشت دانلود قانونی

دانلود سریال زخم کاری: بازگشت

میثم که تنها وارث تاج و تخت مالک است، در پی انتقام از قاتل اوست. در این میان، نبود مالک بهانه ای می شود برای ورود طلوعی، تنها حامی قدرتمند هولدینگ ریزآبادی به آنجا برای سروسامان دادن به اوضاع...اما این تمام حقیقت نیست!

قسمت سوم فصل دوم قرار گرفت