کشور: ایران

دانلود سریال دفتر یادداشت دانلود قانونی

دانلود سریال دفتر یادداشت

دربارهٔ یک پزشک شیاد بوده که سعی می‌کند از پرستاران اخاذی کند و به همین دلیل به بهانه‌های مختلف با پرستاران بیمارستان رابطه برقرار می‌کند و پرستاران برای اینکه بتوانند با این پزشک در ارتباط باشند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و...

دانلود سریال زخم کاری: بازگشت دانلود قانونی

دانلود سریال زخم کاری: بازگشت

میثم که تنها وارث تاج و تخت مالک است، در پی انتقام از قاتل اوست. در این میان، نبود مالک بهانه ای می شود برای ورود طلوعی، تنها حامی قدرتمند هولدینگ ریزآبادی به آنجا برای سروسامان دادن به اوضاع...اما این تمام حقیقت نیست!

قسمت سوم فصل دوم قرار گرفت